Cursos Privats

CURSOS PRIVATS

 

Alins Centre de Formació disposa d'una amplia oferta formativa

de cursos presencials classificats segons àrees d'interès.

 

Àrea de GESTIÓ EMRPESARIAL

Cursos per ampliar la formació en tècniques de gestió empresarial i/o adquirir nous coneixements i competències. S’ofereixen les eines i habilitats necessaries per desenvolupar-se de manera òptima en diferents sectors de l’empresa.

OFERTA FORMATIVA:

– Introducció a la Comptabilitat

– Gestió Comptable i Informatitzada

– Anàlisi Econòmic i Financer

– Gestió de Nòmines i Seguretat Social

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin desenvolupar coneixements en el sector de la gestió empresarial.

– Empreses que vulguin oferir formacions concrretes i/o a mida als seus treballadors.

– Professionals que vulguin ampliar el seu perfil laboral actual.

– Persones que vulguin iniciar un negoci i adquirir formació i competències del sector.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

 

Área d’INFORMÀTICA

Cursos per introduir-se o ampliar la formació en l’àrea d’oficmàtica, disseny, programació, Internet i/o multimèdia. Realització de programes a mida segons nivell i interessos de l’alumnat.

OFERTA FORMATIVA:

– Informàtica Bàsica

– Editor de Textos

– Full de Càlcul

– Gestió de Bases de Dades

– Comerç Electrònic

– Disseny de Pàgines Web

– Analítica Web

– Pla de Màrqueting Digital

– Disseny Gràfic

– Xarxes Socials / Community Management

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin iniciar o ampliar coneixements en algun d’aquests sectors.

– Professionals que vulguin ampliar els seus coneixements i competències tècniques.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes i/o a mida als seus treballadors.

 

ACTIC: Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació

L’ACTIC és un certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya i que acredita la competència digital que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiencia. El nostre centre de formació Alins és un centre examinador oficial per a la realització de les proves ACTIC, amb el número d’inscripció 0297 ofereix cursos de preparació específics per a l’obtenció de l’acreditació.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

 

Àrea de RECURSOS HUMANS

Cursos per el desenvolupament de competències personals i gestió del personal en empreses i institucions.

OFERTA FORMATIVA:

– Motivació

– Tècniques de Negociació

– Resolució de Conflictes

– Tècniques de Relaxació

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin desenvolupar certes competències personals en el lloc de treball.

– Professionals que vulguin establir pautes i tècniques en la gestió del personal.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes i/o a mida als seus treballadors.

SOL·LICITA INFORMACIÓ
 

Àrea de COMERÇ

Cursos per adquirir coneixements en el sector del comerç i desenvolupar tècniques de venda i d’atenció al client.

OFERTA FORMATIVA:

– Dependent de Comerç Polivalent

– Gestió de Petit Establiment

– Gestió de Comerç Franquiciat

– Atenció Telefònica i Telemàrqueting

– Tècniques de Venda

– Tècniques de Negociació

– Aparadorisme

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin adquirir coneixements en l’àrea comercial.

– Professionals que vulguin ampliar els seus coneixements i tècniques en aquest sector.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes i/o a mida als seus treballadors.

SOL·LICITA INFORMACIÓ
 

Àrea AGROALIMENTÀRIA

 

Cursos per conèixer els requisits, compliment legal i bones pràctiques dins del sector agroalimentàri i permetre que els professionals estiguin actualitzats i assabentats dels canvis més novedosos.

OFERTA FORMATIVA:

– Manipulació d’Aliments

– Higiene Alimentària

– Protocol BRC

– Manipulador i Aplicador de Productes Biocides

– Manipulador de Productes Fitosanitaris

– Benestar Animal

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin adquirir coneixements en l’àrea agroalimentària.

– Professionals que vulguin adquirir bones pràctiques i obtenir els certificats del sector.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes i/o a mida als seus treballadors.

SOL·LICITA INFORMACIÓ
 

Àrea SANITÀRIA

Cursos relacionats amb el sector de la salut per establir protocols de treball adequats i saber realitzar l’actuació.

OFERTA FORMATIVA:

– Primers Auxilis

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin adquirir coneixements en el sector sanitari.

– Professionals que vulguin adquirir bones pràctiques i obtenir formació del sector.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes als seus treballadors.

SOL·LICITA INFORMACIÓ
 

Àrea de PREVENCIÓ DE RISCOS

Cursos de sensibilitat laboral, per conèixer les tècniques de prevenció en el lloc de treball i evitar i/o minimitzar possibles accidents derivats del treball.

OFERTA FORMATIVA:

– Formació Inicial de Prevenció de Riscos

– Formació Bàsica de Prevenció de Riscos

A QUI S’ADRECEN?:

– Particulars que vulguin adquirir coneixements en el sector de prevenció de riscos laborals.

– Professionals que vulguin conèixer les tècniques de prevenció en el lloc de treball.

– Empreses que vulguin oferir formacions concretes als seus treballadors.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

 

Us agradaria realitzar algun altre curs?

A Alins Centre disposem d’una borsa de formadors per adaptar-nos a les vostres necessitats formatives.
Contacteu-nos i sol·liciteu la informació que us interessa!