Idiomes

"Comunicar-se, aprendre i gaudir de nous idiomes!"

Amb les nostres activitats d’idiomes els infants podran aprendre l’anglès i el francès a través de continguts teòrics i activitats dinàmiques per desenvolupar i posar en pràctica la llengua.
Quin idioma voleu que aprenguin?

 

ANGLÈS

Classes impartides totalment en Anglès per part de professorat especialitzat on es treballen els quatres aspectes bàsics de la llengua: Reading, Writing, Listening i Speaking.

FRANCÈS

Classes de Francès dissenyades per aprendre la llengua de manera completa tenint en compte també, els aspectes bàsics de comunicació: Reading, Writing, Listening i Speaking.

 

La Nostra Metodología

Classes Teòriques dividides en diferents temes per aprendre nous conceptes, vocabulari i gramàtica.

Classes Practiques on es realitzaran dinàmiques en grup per treballar els continguts teòrics.

Classes de “Speaking” on es realitzaran converses entre alumnes i profesor i es desenvoluparà la llengüa de manera oral.