Curs Subvencionat : Coneix tota l'informació rellevant del curs

 

 

Dades del Curs

– Inici: 18 Febrer 2020

– Horari: Dimarts de 17:00-20:00h i dissabtes de 09:00-13:00h

– Durada: 24 hores

– Curs 100% Subvencionat

 

INSCRIU-TE!

 

 

 

Objectiu del curs

– Capacitar al maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Programa del Curs

1. Repàs continguts UNE 58451: Maneig, manteniment, normes

2. Prevenció de Riscos

3. Operador

4. Carretons Elevadors

5. Unitat de Càrrega

6. Normes Especifiques d’Utilització Segons Programa

7. Manteniment i Control dels Elements dels Equips

8. Manipulació i Moviments Bàsics

9. Exercicis de Circulació

10. Recollida i Manipulació de Càrregues

11. Apilat i Col·locació de Càrregues en Prestatges