Informació Curs Català Bàsic – Set 22

Curs Subvencionat : Coneix tota l'informació rellevant del curs

 

DADES DEL CURS:

– Dates: Del 19 de Setembre – 21 de Novembre 2022

– Horari: Dilluns i dijous de 19 a 21:30h

– Durada: 45 hores

Curs 100% Subvencionat | 70% alumnes treballadors o autònoms, 30% alumnes en situació d’atur

– Lloc: Presencial – Alins Centre de Formació – Lleida

 

INSCRIU-TE!

 

 

OBJECTIUS DEL CURS:

– Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d’interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.

– Entendre informació oral de primera necessitat.

– Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià.

– Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l’entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.

– Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

– Assolir els coneixements de la llengua en totes les habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes:

• Via pública i interior dels locals.

• Habitatges i llocs d’allotjament.

• Bars i restaurants.

• Botigues i comerços.

• Administració i entitats públiques

• Actes socials.

• Mitjans de transport.

• Telecomunicacions.

• Espectacles i actes públics.

• Centres educatius.

• Informació personal.

• Habitatge i llocs de residència.

• Activitats i relacions professionals.

• Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments.

• Gastronomia.

• Llengua i comunicació.

 

PROGRAMA DEL CURS:

– Expressió oral:

• Descriure persones (trets físics i de caràcter).

• Descriure llocs i espais de l’entorn.

• Fer descripcions i narracions senzilles sobre fets ocorreguts (activitats quotidianes) en primera o tercera persona.

• Poder explicar al metge un problema de salut i alguns dels seus símptomes.

• Participar en converses senzilles sobre l’habitatge, la feina (i les condicions de treball), gastronomia… i donar l’opinió.

• Expressar sentiments i estats d’ànim.

• Demanar un favor.

• Donar instruccions.

• Proposar, suggerir i aconsellar.

• Fer una comanda. Demanar un producte especificant-ne les característiques.

• Demanar i donar informació sobre on hi ha un servei determinat.

• Demanar o donar informació sobre les característiques d’un habitatge.

• Informar-se i informar sobre horaris de transport i els itineraris d’un transport públic.

• Deixar un missatge en un contestador automàtic.

• Invitar algú a una celebració festiva.

• Intercanviar informació sobre llocs de vacances.

• Donar instruccions per elaborar un plat determinat.

– Expressió escrita:

• Emplenar formularis i escriure textos propis del treball a l’aula.

– Gramàtica i lèxic:

• Pronoms, contraccions, adjectius, verbs (copulatius), perífrasis d’obligació, adverbis i preposicions.